Múdre rozhodovanie

Informácie o paušálu Orange Sova 10 €

  • OrangeSova 10 €

    Služba Voľné minúty a SMS Ceny volaní a SMS Internet (dáta) Cena
    Volanie 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100 MB Kredit 0,00 € Bez garancie
    všetky siete vlastná sieť vlastná sieť cudzia sieť pevná linka
    SMS 0 0 0,06 € 0,06 € 0,06 €
    všetky siete vlastná sieť vlastná sieť cudzia sieť pevná linka
    Poznámka Voľné minúty do všetkých sietí.
    K dispozícii servisné dáta 100 MB.
    Možnosť dokúpiť balíčky voľných minút, SMS i dátové balíčky.
Partneri